image banner
Công văn về việc xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 562/UBND-VP
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 562.pdf