image banner
Công văn về việc tập trung chỉ đạo tập huấn các văn bản pháp luật mới về kinh doanh VTNN
Số ký hiệu văn bản 572/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 11/08/2022
Ngày hiệu lực 11/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo tập huấn các văn bản pháp luật mới về kinh doanh VTNN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 572.pdf