image banner
Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 08/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm KH SỐ 82_KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2022 định hướng đến năm 2025.pdf