image banner
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ TỈnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 42-KH/HU
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ TỈnh ủy về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 42 ngày 06.09.2022 Thực hiện CT 12 của BTVTU về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của CQHCNN, chính quyền các cấp trong tình hình mới_0001.pdf