image banner
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 8/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Số ký hiệu văn bản 41-KH/HU
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 8/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 41 ngày 06.09.2022 Thực hiện CT 11 của BTVTU về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo_0001.pdf