image banner
Công văn về việc đăng ký mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 645/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc đăng ký mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm 1. CV UB huyện rà soát mô hình Nam Trực.pdf