image banner
Công văn về việc đôn đốc đăng ký mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 686/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc đăng ký mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm đôn đốc đăng ký mô hình giảm nghèo.pdf