image banner
Kế hoạch giám sát chuyên đề việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ đường tỉnh Đường huyện đường xã đường thôn xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 17/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát chuyên đề việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ đường tỉnh Đường huyện đường xã đường thôn xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm kh 17 hđnd.pdf