image banner
Kế hoạch khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ đường tỉnh, Đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 18/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch khảo sát việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đã hiến đất làm đường Quốc lộ đường tỉnh, Đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm kh 18 (2).pdf