image banner
Công văn về việc tuyên truyền và triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID
Số ký hiệu văn bản 693/UBND-BHXH
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền và triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm cv 693.pdf