image banner
Quyết định về việc thành lập nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng của UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 977/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng của UBND huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập nhóm quản lý tổ công nghệ cộng đồng huyện 2022.pdf