image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phát triển tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 972/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày hiệu lực 16/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phát triển tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QD 972 thanh lap DKT BHYT.pdf