image banner
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021- 2025 huyện Nam Trực
Số ký hiệu văn bản 980/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021- 2025 huyện Nam Trực
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm QĐ kiện toàn BCĐ rà soát HN 2022.pdf