image banner
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 47-KH/HU
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 47 ngày 24.10.2022 Phát động phpng trào thi đua Dân vận khéo năm 2023_0001.pdf