image banner
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu văn bản 183/BC-UBND
Ngày ban hành 19/08/2022
Ngày hiệu lực 19/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm BC PBGD pl 10 năm( sửa) 2022.pdf
Phụ lục II BC PBGDPL 2022.docx