image banner
Kế hoạch thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện.
Số ký hiệu văn bản 04/KH-BPC
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm kh 04 bpc hđnd.pdf