image banner
Công văn chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 893/UBND-VP
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV chuẩn bị báo cáo kỳ họp cuoi nam 2022 HĐND huyện khóa 18.pdf