image banner
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 01/TB-VP
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Xuân Tiền
Tài liệu đính kèm tb 01 vp.pdf