image banner
Kế hoạch Thẩm tra dự thảo các báo cáo, kế hoạch, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 04/KH-BKT-XH
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thẩm tra dự thảo các báo cáo, kế hoạch, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm kh 04 ktxh.pdf