image banner
Công văn chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập thấp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 904/UBND-PLĐTBXH
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra giám sát đánh giá tình hình thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập thấp năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm kiểm tra đào tạo nghề.pdf