image banner
Công văn về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 910/UBND-PYT
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Công văn huy động.pdf
Phụ lục 2-3-4-5-6.xlsx
Phụ lục số 1..doc