image banner
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 05/HD-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm HD tổng kết 2022 chuẩn.pdf