image banner
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.
Số ký hiệu văn bản 2656/TB-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quang Huy
Tài liệu đính kèm 2656_TB-UBND.pdf