image banner
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 21/TB-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn năm 2022.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thong-bao-ket-qua-danh-gia-xep-loai-can-bo-giu-chuc-vu-Chu-tich-UBND-Pho-chu-tich-UBND-xa-thi-tran-nam-2022.pdf
DS-Chu-tich-pho-chu-tich-UBND-xa-.pdf