image banner
Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 22/TB-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thong-bao-ket-qua-xep-loai-CC-VC-lanh-dao-phong-2022.pdf