image banner
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-Theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-cua-nam-2023.pdf