image banner
Quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 63/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-anh-cua-cong-dan-tren-dia-ban-huyen.-117433.pdf