image banner
Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 09/KH-UBND
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-to-chuc-Le-giao-nhan-quan-nam-2023.pdf