image banner
Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 33/TB-HĐNVQS
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-Hoi-dong-nghia-vu-quan-su-huyen-theo-doi-chi-dao-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2023.pdf