image banner
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện.
Số ký hiệu văn bản 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-thanh-vien-Hoi-dong-Giao-duc-Quoc-phong-an-ninh-huyen..pdf