image banner
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Chi-thi-ve-thuc-hien-nhiem-vu-Quoc-phong-quan-su-dia-phuong-nam-2023..pdf