image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-Trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-01CT-TTg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-trong-tinh-hinh-moi.pdf