image banner
Thông báo Kết quả phiên họp thứ mười chín - phiên họp thường kỳ tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 05/TB-HĐND
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả phiên họp thứ mười chín - phiên họp thường kỳ tháng 02/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Ket-qua-phien-hop-thu-muoi-chin-phien-hop-thuong-ky-thang-022023-cua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf