image banner
Công văn về việc thực hiện nội dung chấp vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/TTHĐND-VP
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện nội dung chấp vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-thuc-hien-noi-dung-chat-van-tai-ky-hop-thu-13-HDND-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf