image banner
Công văn về việc đôn đốc thực hiện các mô hình Dân vận khéo đã đăng ký năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 601-CV-HU
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc thực hiện các mô hình Dân vận khéo đã đăng ký năm 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm CV-601-ngay-21.02.2023-Don-doc-to-chuc-thuc-hien-cac-mo-hinh-Dan-van-kheo-da-dang-ky-nam-2023_0001.pdf