image banner
Kế hoạch Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và công tác giáo dục Quốc phòng, An ninh năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và công tác giáo dục Quốc phòng, An ninh năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-Tong-ket-nhiem-vu-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2023-va-cong-tac-giao-duc-Quoc-phong-An-ninh-nam-2023.pdf