image banner
Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2022.
Số ký hiệu văn bản 03/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-giam-sat-cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-cong-ich-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2017-2022.pdf