image banner
Quyết định Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022 huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 625/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2022 huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-cong-khai-so-lieu-quyet-toan-von-dau-tu-nien-do-NS-2022.pdf
Bieu-kem-theo-Quyet-dinh.pdf