image banner
Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2022.
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-TTHĐND
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2017-2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-Doan-giam-sat-cong-tac-quan-ly-su-dung-dat-cong-ich-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-giai-doan-2017-2022.pdf