image banner
Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-TT.HĐND
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 02_QD-TTHD-ve-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-cua-TT-HDND-huyen.pdf