image banner
Công văn về việc chuẩn bị nội dung phục vụ buổi tập huấn của Thường trực HĐND huyện.
Số ký hiệu văn bản 06/HĐND-VP
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị nội dung phục vụ buổi tập huấn của Thường trực HĐND huyện.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-chuan-bi-noi-dung-phuc-vu-buoi-tap-huan-cua-Thuong-truc-HDND-huyen.pdf