image banner
Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc sử dụng kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 07/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc sử dụng kinh phí tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Thong-bao-cua-Thuong-truc-HDND-huyen-ve-viec-su-dung-kinh-phi-tang-thu-va-tiet-kiem-chi-ngan-sach-cap-huyen-nam-2022.pdf