image banner
Kế hoạch Phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 17/KH-UBND
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-Phat-trien-chan-nuoi-thuy-san-va-phong-chong-dich-benh-dong-vat-nam-2023.pdf