image banner
Thông báo kết quả phiên họp thứ hai mươi - phiên họp thương kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐND
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả phiên họp thứ hai mươi - phiên họp thương kỳ tháng 3/2023 của Thường trực HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Thong-bao-HDND-_-Ket-qua-phien-hop-thu-hai-muoi-phien-hop-thuong-ky-thang-3-nam-2023-cua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf