image banner
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 66-KH/HU
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH-66-ngay-09.03.2023-Thuc-hien-KL-01-cua-BCT-ve-tiep-tuc-thuc-hien-CT-05-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-HCM-nam-2023_0001.pdf