image banner
Kế hoạch tổ chức tập huấn cho Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 06/KH-HĐND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tập huấn cho Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 06_KH-HDND-Ke-hoach-to-chuc-tap-huan-cho-thuong-truc-HDND-cac-xa-thi-tran-tren-dia-ban-huyen.pdf