image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng các lô đất tại Điểm dân cư tập trung thôn Lạc Chính xã nam Tiến, huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng các lô đất tại Điểm dân cư tập trung thôn Lạc Chính xã nam Tiến, huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-quyen-su-dung-cac-lo-dat-tai-Diem-dan-cu-tap-trung-thon-Lac-Chinh-xa-nam-Tien-huyen-Nam-Truc.pdf