image banner
Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định.
Số ký hiệu văn bản 668-CV/HU
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm CamScanner-11-05-23-14.41.pdf