image banner
Thông báo Lịch Giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 01/TB-BKT-XH
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch Giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Lich-Giam-sat-cong-tac-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-cac-thiet-che-van-hoa-the-thao-tai-cac-xa-thi-tran-tren-dia-ban-huyen.pdf