image banner
Công văn về việc chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Số ký hiệu văn bản 427/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV-MTTQ-GIAM-SAT-HUY-DONG-VON-DAN-XD-NTM.pdf
BIEU-1.xlsx
BIEU-2.xlsx
BIEU-3.xlsx
De-cuong-Bao-cao-Giam-sat-huy-dong-dong-gop-cua-ND-nam-2023-Ban-trinh-D.c-Hung-.doc